Betingelser for bruk av data

For fullstendig informasjon, se Lisensiering og kreditering for frie meteorologiske data fra MET.

Data hentet fra api.met.no er lisensiert under CC Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0). Se lisens her.

Navngivelse av kilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med en tekst.
Her er noen forslag: ”data fra Meteorologisk institutt”, ”basert på data fra met.no”.
En skal også, så langt det lar seg gjøre, lenke til nedlastningstjenesten som er brukt for å hente data.

Hvis du forstår norsk kan du velge å benytte deg av Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge. Lisensteksten finner du på sidene til data.norge.no: http://data.norge.no/nlod/..