Betingelser for bruk av tjeneste

I det følgende har vi satt opp noen retningslinjer for bruk av tjenesten api.met.no. Tjenesten har god kapasitet og kan håndtere relativt store mengder forespørsler, men kapasiteten er ikke ubegrenset. Vi oppfordrer derfor alle brukere til å respektere retningslinjene slik at tjenesten fungerer stabilt.

Hvis vi ser at det oppstår situasjoner som truer driftsmiljøet vårt, vil vi vurdere å stenge ute de brukerne/tjenestene som gir uheldig stor belastning/trafikkmønster. Hvis du setter opp tjenesten din i henhold til våre retningslinjer øker sannsynligheten for at tjenesten din ikke sperres. Ved for høy totalbelastning på tjenesten vil met.no prioritere kritiske produkter slik som locationforecast og textforecast på bekostning av andre produkter som satellittbilder, radarbilder og værkart.

Har du behov for å få en spesialtilpasset leveranse av værdata og –produkter, kan du se hva som tilbys i ECOMET-katalogen på www.ecomet.eu.

Caching

Bruk informasjon du finner i eventuelle cache headere, Se RFC 2616 Bruk for eksempel bruk If-Modified-Since requests hvis Last-Modified header eksisterer. Merk at If-Modified-Since bør være nøyaktig samme streng som forrige Last-Modified, ikke et vilkårlig tidspunkt (og definitivt ikke i fremtiden!).

Proxy

Bruk proxy, særlig viktig for ”trege klienter” som for eksempel mobile enheter.

Oppdateringer

Ikke spør for ofte, og ikke legg automatiske spørringer til hver hele time (legg til et tilfeldig antall minutter siden våre data oppdateres kontinuerlig). Unngå kontinuerlig oppdatering på mobile enheter. Applikasjoner på mobile enheter skal ikke hente nye data så lenge applikasjonen ikke er i bruk.

Komprimering

Støtt gzip-komprimering (Accept-Encoding: gzip, deflate) ref. RFC 2616

Mellomlagring

Du bør mellomlagre dataene på din egen server dersom du får stor trafikk. Med stor trafikk mener vi her mer enn 20 forespørsler mot api-et per sekund. Ta kontakt med oss hvis du ser at tjenesten din genererer mer trafikk enn dette og du ikke får redusert trafikkmengden ved å ta hensyn til våre retningslinjer.

Store bilder og objekter, f.eks animasjoner

Kopier animasjoner over til egen server dersom du forventer en del trafikk. Gjør det samme for eventuelt andre store objekter. Vi har god båndbredde ut, men nettsteder med stor trafikk som viser direkte til animasjoner hos oss kan bruke mer av båndbredden enn det vi har kapasitet til. Det er ønskelig at du informerer dine brukere om tidspunktet da du hentet dataene slik at de selv kan vurdere om de ser på gamle data.

Identifikasjon

Legg inn en User Agent-streng (UA) i forespørselen med applikasjonsnavn eller domenenavn og versjonsnummer.

Generell informasjon om tjenesten

Alle værdata på api-et oppdateres kontinuerlig. Når det foreligger nye data vil disse bli tilgjengeliggjort i tjenesten fortløpende.

På produkter merket med ”lts” (long time support, per i dag på locationforecastlts) garanterer vi en utfasingsperiode på tre måneder. Andre produkter har varierende lengde på sin utfasingsperiode alt etter hva vi vurderer som rimelig.

Det tilbys ingen garantert oppetid for denne tjenesten, for eksempel i form av SLA.